منتديات اصحاب كول 2016  

 --الوصول السريع للأقسام--

الاغـانى والفيديو كليب تحـميل افـلام للبنــات فـقـط تحميل العـاب اسـلامـيـات
تعارف و صداقات
مقاطع فيديو كل ما يخص الموبايل الهكرز والإختراق اخبار الرياضة طب و صـحـه


العودة   منتديات اصحاب كول 2016

رد
 
أدوات الموضوع طرق عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-30-2009, 03:11 AM
+
t_m_h t_m_h غير متصل
كول بيبتدي يشارك
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 78
افتراضي حضارة مصر القديمة (( Civilization of ancient Egypt ))

انشر الصفحة على الفيس بوك

Civilization of ancient Egypt

Egypt KENANA God in the land It is the linkage between past and present, a right or lower, confirming the history of Egyptian civilization, Egypt was the first country in the world appear as a political entity since the centralization of the Egyptian man was able to live a stable life on the banks of the Nile Valley and are linked with history of human civilization on Egyptian civilization.

It has united the territories of Egypt at the beginning of the third millennium BC saw the land of Egypt where the greatest and finest civilization known to the ancient world, a Pharaonic civilization, a civilization that is still its ruins still remain to this day, witnessing the greatness of ancient Egyptian history and man knew the ancient Egyptian elements of the overall forces, where sought to economic interest in the fields of agriculture, industry, trade and building irrigation canals.

If the Greek historian (Herodotus) had said that Egypt is the gift of the Nile, this was reflected on the half-truth because the ancient Egyptian civilization arose as a result of interaction between the creative rights of ancient Egyptian and their natural environment, and to underline the words of the Egyptian Modern pente Shafik, Egypt Egyptian Heba
And Egypt has in times of strength and moments of weakness on her native province, which consisted of unique on its own civilization and its interaction with other civilizations from prehistoric civilizations and the Pharaonic, Greek and Roman to the Islamic and Coptic Egypt, where the melting pot where all these civilizations while maintaining Bmatiha and specificity across all ages in the fabric of the minds of the Egyptian smoothly through the unity of history and feelings and language
I have seen the land of Egypt's greatest and best known to the world and civilization is a civilization which is still the pharaonic ruins and its effects remain to this day see the greatness of ancient Egyptian history, and has made this civilization since the Egyptians were able to lead stable lives on the banks of the Nile Valley after years of movement, his travels, he succeeded in establishing a united and strong highlights the efforts of this unit the ancient Egyptians to make progress and maintain their country.

Pharaonic Egypt in its time

Arts of the Pharaonic Civilization

Civilization began in Egypt since prehistoric times by about one hundred thousand years, and considered by the ancient Egyptians since the late Paleolithic 10 thousand years before the birth mother as a stand-alone and called themselves the people of Egypt or the land people
The beginning of the state in Egypt when the two kingdoms united provinces of the Kingdom of the North in the face of maritime capital Bhutto in the West Delta and logo papyrus and worship god spirit and symbol of the serpent, while the Kingdom of the South was its capital, or betray Cape Current and emblem of the lotus and the worship of God has promised six attempts in the prehistoric era kingdoms to unite the north and south, but were unsuccessful, even sat on the Kingdom of the South year 3200 BC King Menes Narmer, who is opening his historical era and the beginning of dynasties which there were 30 families
The Old Kingdom 2980 BC 2475 BC

Egyptian civilization developed and evolved the principles of the central government, and named King Mena King of the Two Lands and Titles of the Thrones The unit was an important factor in the renaissance of Egypt in all aspects of life, where he reached the Egyptian hieroglyphics to write any sacred inscription and is interested in securing the country's borders of the Kings and has been active trade between Egypt and Sudan, and Egypt received .davy era history, known as the age of the pyramid builders, and saw this state to build the first pyramid, the pyramid at Saqqara, with the development of agriculture, industry and trade Egyptians used the first river fleet


The Middle Kingdom 2160 BC and 1580 BC
Kings of the Central projects most beneficial to the people, Vahtamoa irrigation projects, agriculture, trade, and dug a canal between the Nile and the Red Sea, and began to run the mines and quarries, Transportation art and architecture, but the end of the rule of this state and saw the invasion of the Hyksos occupation of Egypt around 1657 BC, and continued to rule the country towards 150 years
New Kingdom 1580 m to 1150 BC
At the hands of King Ahmose I, the Hyksos and expelled from Egypt's eastern back security and stability to that country, and Egypt began a new era is the era of the modern state and Egypt realized the importance of military force to protect the country was established with a strong army, the cradle of the great empire extended configuration of the Euphrates River east to the fourth cataract of the Nile River to the south
The era also witnessed the revolution of Akhenaten, who called for religious worship one God and a symbol of a sun disk and established a new capital called by Okhittatun Egypt has come since the first ruling family of 21 to 28 occupied by the Assyrians in 670 BC, and the Persians until the end rule of the Pharaohs with the families of the 30 and the entry of Alexander the Great invaded Egypt

Arts of the Pharaonic Civilization

Has introduced the Egyptian regime and the various authorities exist for the management affairs of the country and grew up as a minister to help the pharaoh in running the country next to the senior staff to assist the Minister in the management of public administrations and Egypt knew the local administration system as well as the civilization of Egypt's pharaohs have been affected greatly influenced by religion, the ancient Egyptians had reached some ideas of religious ranging from polytheism to reach the idea of a god and one advocated by Amenhotep IV Akhenaten, who occupied a prominent place to the idea of philosophical and religious revolution Egyptians excelled in architecture and monuments bear witness to everlasting, in the Old Kingdom pyramids built terraces, they have left behind, and the first pyramid built in Egypt is the pyramid of Djoser pyramid Meidum then, but the most famous of all three pyramids, the Sphinx, which was built during the fourth dynasty and the number of pyramids which are built to be tombs of the Pharaohs 97 pyramid funerary temples began to spread in the Middle Kingdom
Kings of the family and the 12-Fayoum area and the work of irrigation, the most famous temples established by the kings of this family temple or palace Albrant wilderness as called by the Greeks, which was built by King Amenemhat III at Hawara, who also built castles, fortresses and walls along Egypt's eastern borders
Is the era of the modern state brighter period witnessed architecture, where carved images on the walls, known as arts and crafts min on the walls of colossal temples, most important of Karnak, Luxor and Abu Simbel, has been established Pharaonic obelisks at the entrance of temples carved from granite, are temples of Amun at Karnak, Luxor and Ramesseum, Hatshepsut, Deir el-Bahari and temples carved in the rock, such as Abu Simbel, Abu Simbel الصغيرمن most beautiful examples of architectural art in the ancient Egyptian empire confirm the effects of the ancient Egyptians proficiency in writing and literature and shows that while the effects left by the Egyptians,
History will not forget the Egyptians preferred to humanity in the invention of writing which the Greeks called hieroglyphic alphabet and the number of 24 characters and take care of writing on papyrus, walls, and excelled particularly in the religious literature, and oldest examples of religious texts of the pyramids as well as the Book of the Dead, a phrase from the writings of religious papers papyrus and placed with the Dead to shelter from risk after death and the ancient Egyptians took an interest in writing, education, and in the will of one of the Wise's daughter wrote expand your heart to write, and I love your love for your mom is not in life what is most precious of

Adeeb also excelled in the ancient Egyptian writing stories: stories and has been the Egyptian People's old advanced to the point that some patterns of short stories by known and spread all over the world came from the Egyptian stories


Egyptian music and I love singing and I accept the Egyptians on the music and used for educating young people in public and private ceremonies, and especially in the army, as well as used in prayers and the burial of the dead were different clothing in ancient Egypt from one class to another, and were made of soft linen or silk fabrics imported from ancient Syria , and clothes will vary depending on events and Egyptians knew adornment ornaments Msnoathm and characterized by high artistic precision and beautiful form, and decorative elements derived from natural surroundings including papyrus, palm trees, lotus flowers and precious stones, and used amulets they thought were protected from the forces of evil and women in particular keen interest Bzintha used kohl, bracelets, necklaces, rings, necklaces and Alhnh

Can trace the history of Pharaonic Egypt from the breakdowns of old or modern historians, he has divided the ancient Egyptian historian Manetho History of Ancient Egypt to thirty family ruled Egypt, respectively, differed between the national culture and good Ahnasia and Memphis or Wen historians narrators were separated History of Ancient Egypt into three main sections of the State Old and Middle Kingdoms and the modern state
In the Old Stone Age - before the old state - has dominated the era of wet flooded the Sahara and the Nile Valley Egyptian He lived in the hills above the fishing huts on the animal and used stone tools and some pottery primitive
In the Neolithic era ended with the wet and dry hills and became the land of the Nile Valley are valid for life, dropping to the valley and the rights associated with the Egyptian Nile since then, the Egyptians from the Nile to learn a lot and interacted with him after he became Msdrahyatem them was the river, and a calendar control which they settled on Ade Okhald civilization known to mankind has become Egypt civilization gift of the Nile and the Egyptians together
As a result of social organization which is defined as the development of Egyptian society from the tribe and the community to the local community and regional levels until the appearance of the unified state
And learning of the Egyptians from the Nile measurement and account they created football and arm, but as units of measurement and decimal numbers in their accounts and Barada Nile Egyptians invented paper and invented writing
Green is making the Nile Egyptian pottery, bricks, pots and knew growing season divided up in time to the year and months and days
And developed different trades related to the agricultural life to satisfy the basic needs of man and then came the tribes, regions and provinces .. then formed in Egypt Mmketan represent my face and upper Egypt, and several attempts at unification and succeeded King Menes around 3200 BC. M in the unification of North and South, establishing the first country in the the date appears as a political entity with the capital and the central government and administrative apparatus of the army, police, education and juvenile
In the Old Kingdom 2980 BC. M - 2475 BC. M
Egyptian civilization evolved Vthblort principles of central governance, management and stabilized the characteristics of Egyptian sculpture, carving, architectural styles and era of this country to build the first pyramid (the pyramid at Saqqara) and the beginning of the age pyramid builders With the development of agriculture and industry use the Egyptians were the first river fleet to market their products
In the Middle Kingdom 2160 BC. M - 1580 BC. M
Prevailed in the country security and prosperity and flourished and developed agriculture, handicrafts produced by the Egyptian artists and engineers have a great heritage that spread in Luxor, Fayoum, Ain Shams
In the era of the modern state 1580. AD - 1150 BC. M
This era saw the glory of the State Military Egypt in the ancient ages and extended the empire of Egypt from the Euphrates River east to the fourth cataract of the Nile River to the south
In the era of the Empire State has enjoyed prosperity and the wealth of Egypt and the glory of unprecedented good as its capital, became a center of human civilization and the capital of the world flowing Alihagirat Africa, Asia and the Mediterranean islands and come to all the apostles in the country, which under the best of their ability Sultanhaihamlon of gold, silver, and looked good in the reign of King Tuthmosis III, at its best forms and decorated with temples and structures and obelisks and statues .. He knew the Egyptians during the reign of King - Akhenaton - religious uniformity when he called this king to the worship of one God and a symbol of a sun disk and set up the country's new capital called Okhittatun concern with the deployment of new religious doctrine there was a period of weakness in the country and many number of visitors from other races, especially Asian and the Libyans were able to Libyan leader named Shashank in 945 BC. m to spend the family's rule of 21, and then ruled the country after the ruling of the Kings of Nubia (722 BC. m - 661 BC). Assyrians then occupied Egypt in 670 BC. m and expelled from the King Psammetik founder of the family of the 26 rule, which ended Persians occupied Egypt and then were expelled during the reign of the family of 28, but returned again to the occupation of the country in 242 BC. m and remained Vihaany Nhipgm Pharaohs, which ended with the family of 30 and the entry of Alexander the Great of EgyptArts Pharaonic architecture

In the old state was the most important facilities that were built terraces and pyramids they have left behind and the first pyramid built in Egypt and the pyramid of Djoser pyramid Meidum The three pyramids of Giza, which was established during the fourth dynasty pyramids, the most important months in Pharaonic Egypt as well as the Sphinx, which reflect the artist's ability Egyptian creativity .. The total pyramids built to be tombs of the Pharaohs 97 pyramid
In the Middle Kingdom funerary temples began to spread and the Kings of the family of the 12 region of Fayoum and irrigation works by the most famous temples set up by the kings of this family temple or palace Albrant wilderness Kmasmah Greeks built by King Amenemhat III at Hawara
Has also built castles, fortresses and walls along Egypt's eastern borders
The era of the modern state's greatest period ever known methods of architecture and murals, and arts and crafts minute on the walls of colossal temples, various designs Kalkrnk, Luxor and Abu Simbel
The era of Thutmose I turning point in building the pyramid to be a cemetery in the soles of the mountain in the west are rich in Luxor and beauty of funerary furniture is reflected in the tomb of King Tutankhamun
The mayors of this State shall - to keep wall inscriptions - to the use of carving prominent simple so as not to loss or distortion, and most recently discovered tomb in the Valley of the Kings tomb of the sons of Ramses II, one of the largest area and contains 15 mummies
Pharaonic obelisks were set up in front of the duplication of temples carved from granite and most beautiful examples of architectural art in the ancient Egyptian empire and the temples of Amun at Karnak and Luxor Khufu and Ramesseum, Hatshepsut, Deir el-Bahari and temples carved in the rock, such as Abu Simbel, Abu Simbel small


Literature

Egyptian people grew inclined to the arts and the creative and shows that a clear left the Egyptians with statues and obelisks, and inscriptions, and coffins and ornaments, furniture, marble Tools
History will not forget the Egyptians preferred to humanity in the invention of writing, later called by the Greeks in hieroglyphic hieroglyphic alphabet consists of 24 characters used by the ancient Egyptians black or red ink to write on papyrus
Were interested in ancient Egypt in the writing and the education and the will of a wise ancient Egyptians wrote to his son expanded the patience to write and I love your love for your mother is not what is most precious in life, including
Egyptians excelled in religious writing which tackled their religious creeds and theories about life, secrets of the universe, various myths of gods, prayers and songs and oldest examples of the religious texts of the pyramids, which recorded on the walls of some of the pyramids to be of assistance for the deceased in the afterlife .. The Book of the Dead is a codified religious writings on papyrus are placed with the dead to stave off the risk of death after the writer was interested in ancient Egyptian natural phenomena, which brought to the point of sanctification only copies of eternal myths around it, especially around the sun and the sun is the light of the Nile god who Aikbo to the land of Egypt, the warmth and mystery of life and the Nile is the Giver of good to the land of Egypt, the way to eternal life
Also excelled in the ancient Egyptian writer to write stories and keen to be the words as a tool to convey wisdom and ethics Ancient Egyptians were bent on narrating their heritage of wise sayings and proverbs and chant their festivals and celebrations and traditions

And I hope eventually to obtain a subject you like and you to visit Egypt to learn more about the lives of the Egyptians and many thanks and appreciation

____________________________
__________________
_________
___
_


حضارة مصر القديمة

مصر كنانه الله فى أرضه وهى همزه الوصل بين الماضى والحاضر وهى بحق أم الدنيا ، يؤكد ذلك تاريخ الحضاره المصريه ، فمصر كانت أول دوله تظهر فى العالم كوحده سياسيه مركزيه منذ استطاع الإنسان المصرى أن يحيا حياه مستقره على ضفاف وادى النيل ومن هنا إرتبط تاريخ الحضاره الانسانيه بتاريخ الحضاره المصريه .

فلقد وحدت مصر أقاليمها فى بدايه الألف الثالث قبل الميلاد حيث شهدت أرض مصر أعظم وأرقى حضاره عرفها العالم القديم وهى الحضاره الفرعونيه ، تلك الحضاره التى لا زالت آثارها ومعالمها باقيه إلى يومنا هذا تشهد بعظمه المصريين القدماء عبر التاريخ وعرف الانسان المصرى القديم عناصر القوى الشامله، حيث سعى للاهتمام بالنواحى الاقتصاديه فى مجالات الزراعه والصناعه والتجاره وشق قنوات الري .

واذا كان المؤرخ اليونانى ( هيرودت ) قد قال إن مصر هبه النيل فإن هذا القول يعبر عن نصف الحقيقه لأن الحضاره المصريه القديمه نشأت نتيجه التفاعل المبدع بين الانسان المصرى القديم وبيئته الطبيعيه ، وذلك تأكيدا لقول المؤرخ المصرى الحديث شفيق غربال إن مصر هبه المصريين
ولقد ظلت مصر فى أوقات قوتها ولحظات ضعفها محافظه على شخصيتها القوميه الفريده التى تكونت من مقوماتها الذاتيه وتفاعلها الحضارى مع غيرها من الحضارات بدءا من حضارات ما قبل التاريخ والحضاره الفرعونيه واليونانيه والرومانيه والقبطيه الى الاسلاميه حيث كانت مصر البوتقه التى إنصهرت فيها كل هذه الحضارات مع إحتفاظها بذاتيتها وخصوصيتها عبر كل العصور فى نسيج متجانس للوجدان المصرى من خلال وحدة التاريخ والمشاعر واللغه
لقد شهدت ارض مصر اعظم و ارقى حضارة عرفها العالم و هى الحضارة الفرعونية و التى مازالت معالمها و اثارها باقية الى يومنا هذا تشهد بعظمة المصريين القدماء عبر التاريخ ، و قد قدمت هذة الحضارة منذ استطاع الانسان المصرى ان يحيا حياة مستقرة على ضفاف وادى النيل بعد سنوات من التنقل و الترحال و نجح فى اقامة دولة موحدة قوية و تبرز هذه الوحده جهود المصريين القدماء فى تحقيق التقدم و المحافظة على بلادهم .

مصر فى عصرها الفرعونى

فنون الحضارة الفرعونية

بدأت الحضاره في مصر منذ عصور ما قبل التاريخ بنحو مائه ألف سنه ، واعتبر المصريون القدماء منذ أواخر العصر الحجرى القديم 10 آلاف عام قبل الميلاد بأنهم أمه قائمه بذاتها وأطلقوا على أنفسهم أهل مصر أو ناس الأرض
وكانت بدايه الدوله فى مصر حين توحدت مقاطعاتها فى مملكتين مملكة الشمال في الوجه البحرى عاصمتها بوتو فى غرب الدلتا وشعارها البردى وتعبد الإله حور ورمزها الثعبان ، أما مملكه الجنوب فكانت عاصمتها نخن أو الكاب الحاليه وشعارها اللوتس وتعبد الإله ست وقد قامت عده محاولات في عصر ماقبل التاريخ لتوحيد مملكتى الشمال والجنوب ولكنها لم تثمر ، حتى تربع على مملكه الجنوب سنه 3200 ق م الملك مينا نارمر الذى يعد عهده فاتحه العصر التاريخى وبدايه عصر الأسرات التى بلغ عددها 30 أسره
عصر الدوله القديمه 2980 ق م 2475 ق م

تطورت الحضاره المصريه وتبلورت مبادىء الحكومه المركزيه ، وسمى الملك مينا بألقاب ملك الأرضين و صاحب التاجين وكانت هذه الوحده عاملا هاما فى نهضه مصر فى شتى نواحى الحياه ، حيث توصل المصريون الى الكتابه الهيروغليفيه أى النقش المقدس، واهتم الملوك بتأمين حدود البلاد ونشطت حركه التجاره بين مصر والسودان و استقبلت مصر عصرا مجيدافى تاريخها عرف بإسم عصر بناة الاهرام ، وشهدت هذه الدوله بناء أول هرم ، هرم سقاره ، ومع تطور الزراعه والصناعه والتجاره استخدم المصريون أول إسطول نهرى


عصر الدوله الوسطى 2160 ق م و 1580 ق م
إهتم ملوك الدوله الوسطى بالمشروعات الأكثر نفعا للشعب ، فاهتموا بمشروعات الرى والزراعه والتجاره ، وحفرت قناه بين النيل والبحر الاحمر ، وبدأ تشغيل المناجم والمحاجر ، فتقدمت الفنون والعماره ولكن نهايه حكم هذه الدوله شهد غزو الهكسوس واحتلالهم لمصر حوالى عام 1657 ق م ، وظلوا يحكمون البلاد نحو 150 عاما
عصر الدوله الحديثة 1580 ق م الى 1150 ق م
بعد أن تم للملك أحمس الأول القضاء على الهكسوس وطردهم خارج حدود مصر الشرقيه عاد الأمن والاستقرار الى ربوع البلاد ، وبدأت مصر عهدا جديدا هو عهد الدوله الحديثه ، وأدركت مصر أهميه القوه العسكريه لحمايه البلاد فتم إنشاء جيش قوى، مهد لتكوين امبراطوريه عظيمه امتدت من نهر الفرات شرقا إلى الشلال الرابع على نهر النيل جنوبا
وشهد هذا العصر أيضا ثوره إخناتون الدينيه حيث دعا إلي عباده إله واحد ورمز له بقرص الشمس وأنشأ عاصمه جديده للبلاد اسماها أخيتاتون وتعرضت مصر منذ حكم الاسره 21 وحتى 28 لإحتلال كل من الاشوريين عام 670 ق م ، ثم الفرس حتى انتهى حكم الفراعنه مع الاسر الـ 30 ودخول الاسكندر الأكبر مصر

فنون الحضارة الفرعونية

إستحدث المصريون نظام الحكم والسلطات المختلفه الموجوده لإداره شئون البلاد ونشأ منصب الوزير لمساعده الفرعون فى اداره شئون البلاد بجانب كبار الموظفين لمعاونة الوزير فى ادارة الادارات العامه وعرفت مصر كذلك نظام الادارة المحليه تأثرت حضارة مصر الفرعونيه بالدين تأثرا كبيرا وقد توصل المصريون القدماء الى بعض الافكار الدينيه التى تدرجت من تعدد الآلهه الى التوصل الى فكره وجود إله واحد التى نادى بها امنحوتب الرابع اخناتون الذى احتل مكانا بارزا لفكره الفلسفى وثورته الدينيه برع المصريون فى فن العماره وآثارهم الخالده خير شاهد على ذلك ، ففى الدوله القديمه شيدت المصاطب والاهرام وهى تمثل العمائر الجنائزيه ، وأول هرم بنى فى مصر هو هرم زوسر ثم هرم ميدوم ، الا ان اشهرها جميعا أهرام الجيزه الثلاثه وتمثال أبو الهول التى شيدت فى عهد الاسره الرابعة وبلغ عدد الاهرام التى بنيت لتكون مثوى للفراعنه 97 هرما بدأ إنتشار المعابد الجنائزيه فى عصر الدوله الوسطى
واهتم ملوك الأسره الــ 12 بمنطقه الفيوم وأعمال الرى فيها ، وأشهر معابد أنشأها ملوك هذه الأسره معبد اللابرانت أو قصر التيه كما سماه الاغريق والذى شيده الملك أمنمحات الثالث فى هواره ، كما شيد القلاع والحصون والاسوار على حدود مصر الشرقيه
يعد عصر الدوله الحديثه أزهى فتره شهدتها فنون العماره حيث نقشت الصور على الجدران وعرفت الحرف والفنون الدقيقه على جدران المعابد الضخمه واهمها الكرنك والأقصر وأبو سمبل ، وقد أقيمت المسلات الفرعونيه أمام مداخل المعابد وهى منحوته من الجرانيت وتعتبر معابد آمون بالكرنك والاقصر والرمسيوم وحتشبسوت بالدير البحرى والمعابد المنحوته فى الصخر مثل أبو سمبل الكبير وأبو سمبل الصغيرمن أجمل أمثله عمائر عصر الامبراطوريه المصريه القديمه تؤكد آثار المصريين القدماء براعتهم فى الكتابه والأدب ويظهر ذلك فيما تركه المصريون من اثار ،
ولن ينس التاريخ فضل المصريين على الانسانيه فى اختراع الكتابه التى سماها الاغريق بالخط الهيروغليفى وكان عدد حروفها 24 حرفا واهتموا بالكتابه على أوراق البردى والجدران وبرعوا بصفه خاصه فى الأدب الدينى ، ومن أقدم أمثله الادب الدينى نصوص الاهرام وكذلك كتاب الموتى وهو عباره عن كتابات دينيه على أوراق البردى ويتم وضعها مع الميت لتقيه مخاطر ما بعد الموت و قد اهتم قدماء المصرين بالكتابة و التعليم و فى وصية احد الحكماء لابنة كتب يقول وسع صدرك للكتابة و احبها حبك لامك فليس فى الحياة ما هو اثمن منها

كما برع الاديب المصرى القديم فى كتابه القصص : و قد كان القصص المصرى الشعبى القديم متطورا الى درجة ان بعض الانماط القصصية التى عرفت و انتشرت فى جميع انحاء العالم كان مصدرها القصص المصرى


وأحب المصرى الموسيقى والغناء وأقبل المصريون على الموسيقى واستخدموها فى تربية النشئ وفى الاحتفالات العامه والخاصه وخاصه فى الجيش ، وكذلك إستخدموها فى الصلوات ودفن الموتى وإختلفت الملابس فى مصر الفرعونيه من طبقه الى اخرى ، وكانت تصنع من الكتان الناعم او من الأقمشه الحريريه المستورده من بلاد سوريا القديمه، وكانت الملابس تتنوع باختلاف المناسبات كما عرف المصريون التزين بالحلى وتميزت مصنوعاتهم بالدقه الفنيه العاليه وجمال التشكيل ، واستمدت العناصر الزخرفيه من الطبيعه مثل نبات البردى والنخيل وزهره اللوتس والاحجار الكريمه ، واستخدموا التمائم التى إعتقدوا أنها تحميهم من قوى الشر وحرصت المرأه بصفه خاصه على الاهتمام بزينتها واستخدمت الكحل والاساور والعقود والخواتم والقلائد و الحنه

يمكن تتبع تاريخ مصر الفرعونية من تقسيمات المؤرخين القدامى أو المحدثين فقد قسم المؤرخ المصرى القديم مانيتون تاريخ مصر الفرعونية إلى ثلاثين أسرة حكمت مصر على التوالى واختلفت مواطن حضارتها بين أهناسيا وطيبة ومنف وأ ون أما المؤرخون المحدثون فقد قسموا تاريخ مصر الفرعونية إلى ثلاثة أقسام رئيسية هى الدولة القديمة والدولة الوسطى والدولة الحديثة
فى العصر الحجرى القديم - ما قبل الدولة القديمة - وقد ساد عصر مطير غمر منطقة الصحارى ووادى النيل فعاش المصريون فوق الهضاب فى أكواخ على صيد الحيوان واستخدموا الادوات الحجرية وبعض الأوانى الفخارية البدائية
وفى العصر الحجرى الحديث انتهى العصر المطير وجفت الهضاب وأصبحت أرض وادى النيل صالحة للحياة فهبط الانسان إلى الوادى وارتبط المصريون بالنيل منذ ذلك الحين وتعلم المصريون من النيل الكثير وتفاعلوا معه بعد أن أصبح مصدرحياتهم فكان عليهم تقويم النهر والتحكم فيه فأقاموا على واديه أخلد حضارة عرفتها البشرية وأصبحت مصر بحضارتها هبة النيل والمصريين معا
ونتيجه للتنظيم الاجتماعى الذى عرفه المصريون تطور مجتمعهم من القبيلة والجماعه إلى المجتمع المحلى والإقليمى حتى ظهرت الدولة الموحدة
وتعلم المصريون من النيل القياس والحساب فاستخدموا القدم والذراع كوحدات للقياس بل والارقام العشرية فى حساباتهم ومن بردى النيل اخترع المصريون الورق وابتكروا الكتابة
ومن غرين النيل صنع المصريون الفخار والطوب والأوانى وعرفوا موسم الزراعة فقسموا الزمن إلى سنة وشهور وأيام
وتطورت الحرف المختلفة المتصلة بالحياة الزراعية لإشباع الحاجات الاساسية للانسان ومن ثم ظهرت القبائل والاقاليم والمقاطعات..ثم تشكلت فى مصر مملكتان تمثلان وجهى مصر البحرى والقبلى وقامت عدة محاولات لتوحيدهما حتى نجح الملك مينا حوالى عام 3200ق .م فى توحيد الشمال والجنوب مؤسسا بذلك أول دولة فى التاريخ تظهر كوحدة سياسية لها عاصمة وبها حكومة مركزية وجهاز إدارى من جيش وشرطة وتعليم وقضاء
فى عصر الدولة القديمة 2980ق.م - 2475ق.م
تطورت الحضارة المصرية فتبلورت مبادئ الحكم المركزية والادارة واستقرت خصائص الطابع المصرى فى فنون النحت والنقش وأساليب العمارة وشهد عصر هذه الدولة بناء أول هرم ( هرم سقارة ) وبداية عصر بناة الاهرامات ومع تطور الزراعة والصناعه استخدم المصريون أول اسطول نهرى لتجارة منتجاتهم
وفى عصر الدولة الوسطى 2160ق.م - 1580ق.م
ساد البلاد الأمن والرخاء وازدهرت الزراعة وتطورت المصنوعات اليدوية وأنتج الفنانون المصريون والمهندسون تراثا رائعا انتشر فى الأقصر والفيوم وعين شمس
وفى عصر الدولة الحديثة 1580ق.م - 1150ق.م
شهد عصر هذه الدولة مجد مصر الحربى فى عصورها القديمة وامتدت امبراطورية مصر من نهر الفرات شرقا إلى الشلال الرابع على نهر النيل جنوبا
وفى عصر هذه الدولة الامبراطورية تمتعت مصر برخاء وثروة ومجد منقطع النظير وغدت عاصمتها طيبة مركزا للحضارة الانسانية وعاصمة للعالم تتدفق عليهاخيرات افريقيا وآسيا وجزر البحر المتوسط ويفد اليها كل عام رسل البلاد التى تحت سلطانهايحملون قدر استطاعتهم من ذهب وفضة وبدت طيبة فى عهد الملك تحتمس الثالث فى ابهى صورها وازدانت بالمعابد والهياكل والمسلات والتماثيل.. وعرف المصريون خلال حكم الملك -اخناتون- التوحيد الدينى عندما دعا هذا الملك إلى عبادة اله واحد ورمز له بقرص الشمس وانشأ للبلاد عاصمة جديدة سماها اخيتاتون ومع انشغاله بنشر مذهبه الدينى الجديد سادت فترة ضعف فى البلاد وكثر عدد الوافدين اليها من الاجناس الاخرى وخاصة الآسيوين والليبيين واستطاع قائد ليبى يدعى شيشنق عام 945ق .م ان يقضى على حكم الاسرة الـ21 ويحكم البلاد ثم حكمها من بعده ملوك من النوبة ( 722ق.م - 661ق.م ) ثم احتل الاشوريون مصر عام 670ق.م وطردهم منها الملك بسماتيك مؤسس الاسرة الـ26 التى انتهى حكمها باحتلال الفرس لمصر ثم طردوا منها خلال حكم الاسرة الـ28 ولكن عادوا مرة اخرى لاحتلال البلاد عام242 ق.م وظلوا فيهاحتى نهايةحكم الفراعنة الذى انتهى مع الاسرة الـ30 ودخول الاسكندر الاكبر لمصرفنون الحضارة الفرعونية العمارة

فى الدولة القديمة كانت اهم المنشآت التى شيدت المصاطب والاهرامات وهى تمثل العمائر الجنائزية واول هرم بنى فى مصر هرم زوسر ثم هرم ميدوم وتعد اهرامات الجيزة الثلاثة التى اقيمت فى عهد الاسرة الرابعة أشهر الاهرامات واهمها فى مصر الفرعونية كذلك تمثال ابو الهول الذى تتجلى فيه قدرة الفنان المصرى على الابداع .. وتبلغ الاهرامات التى بنيت لتكون مثوى للفراعنه 97هرما
وفى عصر الدولة الوسطى بدأ انتشار المعابد الجنائزية واهتم ملوك الاسرة الـ12 بمنطقة الفيوم واعمال الرى فيها وأشهر معابد انشأها ملوك هذه الاسرة معبد اللابرانت أو قصر التيه كماسماه الاغريق وقد شيده الملك امنمحات الثالث فى هواره
كما شيدت القلاع والحصون والاسوار على حدود مصر الشرقية
ويعتبر عصر الدولة الحديثة أعظم فترة عرفتها أساليب العمارة والصور الجدارية والحرف والفنون الدقيقة التى تظهر على حوائط بعض المعابد الضخمة المتنوعة التصميمات كالكرنك والأقصر وأبو سمبل
ويعد عهد تحتمس الأول نقطة تحول فى بناء الهرم ليكون مقبرة فى باطن الجبل فى البر الغربى بالأقصر تتسم بالغنى والجمال فى أثاثها الجنائزى ويظهر ذلك فى مقبرة الملك توت عنخ آمون
وقد عمد فنانو هذه الدولة - للحفاظ على نقوش الحوائط - إلى استخدام الحفر الغائر والبارز بروزا بسيطا حتى لا تتعرض للضياع أو التشويه وآخر ما اكتشف من مقابر وادى الملوك مقبرة أبناء رمسيس الثانى التى تعد من أكبرها مساحة وتحتوى على 15مومياء
أما المسلات الفرعونية فقد كانت تقام فى ازدواج أمام مدخل المعابد وهى منحوتة من الجرانيت ومن أجمل أمثله عمائر عصر الامبراطورية المصرية القديمة معابد آمون وخوفو بالكرنك والاقصر والرمسيوم وحتشبسوت بالدير البحرى والمعابد المنحوتة فى الصخر مثل أبو سمبل الكبير وأبو سمبل الصغير


الأدب

نشأ الشعب المصرى ميالا إلى الفنون ومبدعا فيها ويظهر ذلك واضحا فيما تركه المصريون من تماثيل ومسلات ونقوش وتوابيت وحلى واثاث وأدوات مرمرية
ولن ينسى التاريخ فضل المصريين على الانسانية فى اختراع الكتابة التى سماها الاغريق بالخط الهيروغليفى وتتكون الأبجدية الهيروغليفية من 24حرفا واستخدم المصريون القدماء المداد الأسود أو الأحمر فى الكتابة على أوراق البردى
وقد اهتم القدماء فى مصر بالكتابة والتعليم وفى وصية أحد الحكماء المصريين القدماء لابنه كتب يقول وسع صدرك للكتابة وأحبها حبك لأمك فليس فى الحياة ماهو أثمن منها
وبرع المصريون فى الأدب الدينى الذى تناول العقائد الدينية ونظرياتهم عن الحياة الاخرى وأسرار الكون والاساطير المختلفة للآلهة والصلوات والأناشيد ومن أقدم أمثله الأدب الدينى نصوص الاهرام التى سجلت على جدران بعض الأهرامات لتكون عونا للميت فى الحياة الاخرى .. أما كتاب الموتى فهو عبارة عن كتابات دينية تدون على أوراق البردى يتم وضعها مع الموتى لتقيهم من المخاطر بعد الموت وقد اهتم الأديب المصرى القديم بالظواهر الطبيعية التى رفعها إلى درجة التقديس فنسخ من حولها الأساطير الخالدة وخاصة حول الشمس والنيل فالشمس هى نور الاله الذى لايخبو عن أرض مصر وهى سر الدفء والحياة والنيل هو واهب الخير لارض مصر وهو الطريق الى الحياة الخالدة
كما برع الأديب المصرى القديم فى كتابة القصص وحرص على ان تكون الكلمة أداة توصيل للحكمة وآداب السلوك وظل المصريون حريصين على رواية تراثهم من الحكم والامثال وعلى ترديدها باعيادهم واحتفالاتهم وتقاليدهم

واتمنى فى النهاية ان ينال الموضوع اعجابكم وان تقوموا بزيارة مصر للتعرف اكثر على حياة المصريين ولكم منى جزيل الشكر والتقدير
______________
______
--
-لمشتركي الفيس بوك فقط : شاهد اقوي مواضيع منتدي اصحاب كول الساخنة بالأسفل - للاشتراك بصفحتنا على الفيس بوك ليصلك كل مميز اضغط لايك ( Like ) >>>>>

رد باقتباس
  #2  
قديم 09-30-2009, 07:46 AM
+
نجم الجيل.. نجم الجيل.. غير متصل
عضـــو نشيــــط + مميز بقسم إبداعات اصحاب كول

 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 158
افتراضي رد: حضارة مصر القديمة (( Civilization of ancient Egypt ))

مشكور لمجهوداتك وياريت حد من المشرفيين ينقلها قسم الاثار والتاريخ


رد باقتباس
  #3  
قديم 09-30-2009, 01:52 PM
+
عاشقه جنات عاشقه جنات غير متصل
كول ذهبى +كليوباترا قسم الاثار والتاريخ الثانيه
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشاركات: 514
افتراضي رد: حضارة مصر القديمة (( Civilization of ancient Egypt ))

شكرا على الموضوع الجميل
تسلم ايدك


رد باقتباس